LĢIA struktūrā ar datu izsniegšanu un noformēšanu nodarbojas Informācijas un pakalpojumu nodaļa, kas sadarbībā ar Juridisko nodaļu un citām LĢIA struktūrvienībām organizē līgumu projektu sagatavošanu, datu atlasīšanu un citu pakalpojumu veikšanu, kā arī veic uzskaiti. Interesējošos jautājumus par pakalpojumiem un informācijas pieejamību lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi pakalpojumi@lgia.gov.lv.

Ģeotelpiskās informācijas izmantošanas kārtību nosaka 2011. gada 30. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 673 "Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība".

Izcenojumus nosaka 2020. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 756 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība".

Atkarībā no pieprasītā datu apjoma, izsniegšanas veida vai pakalpojuma veida tiek noslēgts līgums.

Piedāvājam informatīvi iepazīties ar Licences līgumu ģeotelpisko datu kopu izmantošanai paraugformām.

Datu nodošanu iespējams organizēt:

  • ierakstot elektronisko datu nesējos vai izdruku veidā, nosūtot pa pastu vai saņemot personīgi LĢIA;
  • ar FTP servera starpniecību.