Elektronisko pieteikumu sistēma

E-pieteikumi

Atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumā un Nolikumā noteiktajam Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra iegūst, sagatavo un atjaunina  ģeotelpiskus pamatdatus. Ģeotelpiskā informācija tiek uzkrāta Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā un nodrošināta tās izplatīšana, slēdzot licences līgumu.

 

Standarta ģeotelpiskās informācijas pamatdati, ko var saņemt:

  • Topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000 - pilsētām un blīvi apdzīvotām vietām (DGN, ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase, TIFF datu formātos);
  • Topogrāfiskās kartes Latvijas teritorijai mērogu rindas 1:10 000 un 1:50 000 ietvaros (ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase, TIFF, JPEG datu formātos)
  • Ortofotokarte Latvijas teritorijai (TIFFMrSID datu formātos)
  • Digitālais augstuma modelis:
    • Digitālā augstuma modeļa pamatdati Latvijas valsts Kurzemes, Zemgales un Latgales teritorijām (LAS datu formāts)
    • Digitālais reljefa modelis Latvijas teritorijai ar tīkla soli 5m (ASCII datu formāts)
    • Digitālais reljefa modelis Latvijas vidusdaļas teritorijai, vizualizēts horizontāļu veidā, mērogā 1:10 000 (DGN, ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase datu formātos)

 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ģeoinformācijas produktu un pakalpojumu pieejamības saraksts

 

Cenrādi var skatīt šeit.

Nepieciešamības gadījumā par papildu samaksu iespējams datus nodrošināt dažādos datu formātos.

Dati pieejami jebkurai personai, noslēdzot līgumu ar LĢIA.

Pakalpojums pieejams pēc maksājuma saņemšanas.

Atsevišķi produkti un to formāti pieejami bezmaksas Atvērto datu veidā https://www.lgia.gov.lv/lv/atvertie-dati