Darbības jomas

Ģeodēzija

Ģeodēzija ir ļoti sena zinātnes un prakses nozare. Tās pirmsākumi datējami jau pirms mūsu ēras senās Ēģiptes valstīs. Kā zinātņu nozare tā bija un ir cieši saistīta gan ar astronomiju, gan fiziku, ģeofiziku, matemātiku, bet mūsdienās tā nav iedomājama bez kosmiskajiem pētījumiem un sasaisti ar citām zinātnēm. Var teikt, ka ģeodēzija ir pamats visai mūsdienu dzīvei. Mēs nevaram šodien iedomāties savu dzīvi bez dzīvojamām, kultūras un atpūtas ēkām, bez savām darba vietām, bez ceļošanas. Visa tā pamatā gan tiešā, gan netiešā veidā ir ģeodēzija.

Kartogrāfija

Padomju okupācijas gados kartogrāfijas nozare bija PSRS Ministru padomes Galvenās ģeodēzijas un kartogrāfijas pārvaldes un Ģenerālštāba kara topogrāfijas pārvaldes pārziņā. Nozare, galvenokārt, kalpoja militāriem mērķiem, un tās slepenā režīma dēļ izmantošana civiliem mērķiem bija apgrūtināta. Padomju laikā Latvijā nebija pilnvērtīgas kartogrāfijas speciālistu sagatavošanas sistēmas.

ĢIS un pakalpojumi

LĢIA ir Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas pārzinis (turpmāk – ĢPIS) un nodrošina tās uzturēšanu un attīstību.

Poligrāfija

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras tipogrāfija “Latvijas karte” (līdz 01.11.1999. valsts ražošanas apvienība “Latvijas karte”) poligrāfijas nozarē darbojas jau kopš 1946. gada. Sākotnēji “Latvijas karte” sagatavoja un ražoja atlantus un kartes visai Padomju Savienības teritorijai.

Arhīvs

LĢIA ģeotelpiskās informācijas arhīvs darbu uzsāka 2006. gada 1. jūnijā, pārņemot no VZD arhīva ģeodēzijas un kartogrāfijas materiālus un veicot to sistematizēšanu.