Arhīvs un fonds

LĢIA arhīvā un aprites meteriālu fondā ir pieejami dažādi vēsturiskie kartogrāfiskie materiāli, kurus piedāvājam skenēt un izgatavot to kopijas.

Arhīvā pieejami:

  • aerofotoainas analogā un digitālā veidā, aerofotografēšanas pārskati;
  • ortofotokartes digitālā veidā;
  • topogrāfiskās kartes un plāni analogā un digitālā veidā, to sagatavošanas tehniskā dokumentācija;
  • tematiskās kartes;
  • satelītkartes un to sastādīšanas materiāli;
  • fotoplānu kopijas;
  • ģeodēzijas dokumenti, t.sk. ģeodēzisko un gravimetrisko uzmērījumu un atskaišu lietas;
  • topogrāfisko uzmērījumu lietas;
  • zinātniskās uzziņas un uzskaites dokumenti.

Uz 2009. gada 1. janvāri kopējais LĢIA arhīvā glabājamo vienību skaits bija 311 514.

Ar Fondu un Arhīva vadītāju iespējams sazināties pa mob. tālr. 25691508 vai e-pastu sanita.krumina@lgia.gov.lv.