Kontakti

51Lietvedība

9Informācijas un pakalpojumu nodaļa

11Ģeotelpiskās informācijas un pārvaldes dokumentu arhīvs

8Personāla un lietvedības nodaļa

47Vadība

33Ģeodēzijas departaments

34Ģeodēzisko datu kontroles nodaļa

35Ģeodēzisko mērījumu nodaļa

36Tālizpētes nodaļa

37Ortofoto daļa

38Augstumu modeļu daļa

16Kartogrāfijas departaments

17Lielmēroga karšu nodaļa

18Rietumu nodaļa

19Dienvidu nodaļa

20Austrumu nodaļa

21Ziemeļu nodaļa

22Toponīmikas laboratorija

23Speciālās ģeoinformācijas departaments

24Ražošanas attīstības un tehnoloģiju izstrādes nodaļa

25Militāro karšu nodaļa

26Topogrāfisko karšu daļa

27Tematisko karšu daļa

28Starptautisko projektu nodaļa

29ĢIS un IKT nodaļa

30Ģeotelpiskās informācijas sistēmu daļa

31Informācijas komunikāciju un tehnoloģiju daļa

32Telpisko datu administrēšanas un kontroles daļa

10Tipogrāfija "Latvijas karte"

12Juridiskā nodaļa

13Finanšu un plānošanas nodaļa

14Grāmatvedības nodaļa

15Saimnieciskā un transporta nodrošinājuma nodaļa

54Datu aizsardzība