Arhīvā pieejamā informācija

 • LR satelītkartes M 1:50 000;
 • militārās satelītkartes M 1:50 000;
 • topogrāfiskās kartes M 1:50 000 (militārais variants);
 • topogrāfiskās kartes M 1:50 000;
 • topogrāfiskās kartes M 1:25 000 (militārais un civilais variants);
 • JOG M 1:250 000;
 • kartes M 1:25 000 (Rīga, Daugavpils City Graphic);
 • topogrāfiskās kartes M 1:10 000 (Latvijas-Baltkrievijas, Latvijas-Krievijas robeža, pilsētas);
 • topogrāfiskie plāni M 1:2 000 (Rīga);
 • ortofotokartes M 1:2 000, 1:10 000;
 • pilsētu plāni, rajonu kartes (M 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000);
 • topogrāfiskās kartes M 1 :200 000 (1942. g. koordinātu sistēmā);
 • topogrāfiskās kartes M 1:100 000 (1942. g. koordinātu sistēmā);
 • topogrāfiskās kartes M 1:100 000 (1963. g. koordinātu sistēmā);
 • topogrāfiskās kartes M 1:50 000 (1942. g. koordinātu sistēmā);
 • topogrāfiskās kartes M 1:10 000 (1942. g. koordinātu sistēmā);
 • topogrāfiskās kartes M 1:10 000 (1963. g. koordinātu sistēmā);
 • topogrāfiskās kartes M 1:25 000 (1942. g. koordinātu sistēmā);
 • topogrāfiskās kartes M 1:25 000 (1963. g. koordinātu sistēmā);
 • apdzīvotu vietu plāni M 1:2 000 (vietējā koordinātu sistēmā);
 • apdzīvotu vietu plāni M 1:5 000 (vietējā koordinātu sistēmā);
 • Latvijas ezeri M 1:5 000;
 • Baltijas jūra M 1:10 000 (1942. g. koordinātu sistēmā);
 • Baltijas jūra M 1:25 000 (1942. g. koordinātu sistēmā);
 • Latvijas karte M 1:75 000;
 • valsts robežas starp Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku redemarkācija (robežas apraksts, robežas karte M 1:10 000, robežzīmju koordinātu katalogs, robežas robežzīmju abrisi);
 • Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas valsts robežas karte M 1:5 000, robežas apraksts un koordinātu katalogs;
 • nivelēšanas punktu augstumu katalogi;
 • ģeodēzisko punktu koordinātu katalogi;
 • poligonometrijas punktu koordinātu un augstumu tehniskās atskaites un katalogi pilsētām un citām apdzīvotām vietām.