Rīgas pilsētas teritorijas fotoreālistiskie 3D modeļa dati

Pakalpojums ietver fotoreālistiskus 3D modeļa datus Rīgas pilsētas teritorijai ar 0,07 metru izšķirtspēju, kas iegūta gan no standarta, gan no slīpā leņķa fotogrāfijām. Dati iegūti 2021. gada pavasarī. Aerofotografēšanas ainu pārklājums ir 80/60. Dati ir pieejami .cesium, .lod_dae, .lod_obj, .obj, .osgb un .slpk modeļu formātos. Piesaiste WGS 1984 koordinātu sistēmai un EGM-96 ģeoīdam. Datņu oriģinālie izmēri variē atkarībā no datu izgatavošanas teritorijas.

3D modelis reprezentē 3D objektu lietojot punktu savākšanu 3D telpā, savienojot ar dažādiem ģeometriskiem objektiem, piemēram, trijstūriem, līnijām, izliektām virsmām, u.c. Fotoreālistiskā modeļa veidošanā tiek izmantotas ainas, kas ir uzņemtas no vairākiem skatu punktiem (nadīrā, pa labi, pa kreisi, uz priekšu un uz aizmuguri), tad tajās automātiski atrodot pikseļus, kuri atbilst vienam un tam pašam objektam vai punktam. Izmantojot šo vienādo pikseļu kopumu, ir iespējams noteikt ainu savstarpējo orientāciju un tur redzamo objektu 3D formu. 3D modeļi var kalpot vairākiem mērķiem – pilsētplānošanā, arhitektūrā, teritoriju telpiskajā analīzē, izmaiņu konstatēšanā u.c.

Pakalpojums pieejams bez maksas, nosūtot e-pastu uz pakalpojumi@lgia.gov.lv. Pakalpojuma teritoriālais pārklājums sedz Rīgas pilsētas teritoriju.