Arhīvs

LĢIA ģeotelpiskās informācijas arhīvs darbu uzsāka 2006. gada 1. jūnijā, pārņemot no VZD arhīva ģeodēzijas un kartogrāfijas materiālus un veicot to sistematizēšanu.

Arhīvs nodrošina LĢIA kartogrāfijas, ģeodēzijas un fotogrammetrijas tehniskās dokumentācijas (t.sk. elektroniskās), lietvedības un personālsastāva dokumentu komplektēšanu, saglabāšanu, uzskaiti un izsniegšanu darba vajadzībām.

Arhīvā esošie un  pieejamie ģeoinformācijas materiāli:

1. Katalogi, pārskati, atskaites:

 • aerofotoainas analogā un digitālā veidā, aerofotografēšanas pārskati;
 • ortofotokartes digitālā veidā;
 • topogrāfiskās kartes un plāni analogā un digitālā veidā, to sagatavošanas tehniskā dokumentācija;
 • tematiskās kartes;
 • satelītkartes un to sastādīšanas materiāli;
 • fotoplānu kopijas;
 • ģeodēzisko un gravimetrisko uzmērījumu un atskaišu lietas;
 • nivelēšanas punktu augstumu katalogi izdoti līdz 1990. gadam (krievu val.);
 • triangulācijas  tīkla katalogi izdoti līdz 1990. gadam (krievu val.);
 • valsts trigonometriskā tīkla katalogi izdoti  no 1922. - 1942. gadam XII sējumos);
 • poligonometrijas punktu koordinātu un augstumu tehniskās atskaites un katalogi pilsētām u.c. apdzīvotām vietām;
 • topogrāfisko uzmērījumu lietas;
 • zinātniskās uzziņas un uzskaites dokumenti;
 • mācību literatūra ģeodēzijas, kartogrāfijas un topogrāfijas nozarēs krievu valodā.

2. Kartes:

 • LR satelītkartes M 1:50 000 (arī CD formātā);
 • topogrāfiskās kartes M 1:50 000 (militārais variants, vairāki izdevumi - oriģināli);
 • topogrāfiskās kartes M 1:50 000 (civilais variants arī CD formātā);
 • topogrāfiskās kartes M 1:25 000 (militārais un civilais variants - oriģināli);
 • JOG 1:250 000 (papīra formāts - oriģināli);
 • kartes 1:25 000 (Rīga, Daugavpils, Liepāja City Graphic - oriģināli papīra formātā);
 • topogrāfiskās kartes M 1:10 000 (Latvijas teritorija, Latvijas - Baltkrievijas, Latvijas - Krievijas robeža, pilsētas - oriģināli papīra formātā);
 • topogrāfiskie plāni M 12 000 Rīga (militārais un civilais variants - oriģināli papīra formātā);
 • ortofotokartes M 1:2 000, 1:10 000;
 • pilsētu plāni, rajonu kartes (M 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000 - oriģināli papīra formātā izdoti līdz  1990. g.);
 • topogrāfiskās kartes M 1:200 000 (1942. g. koordinātu sistēmā);
 • topogrāfiskās kartes M 1:100 000 oriģināli papīra formātā izdoti laika posmā no 1948. - 1990. g. 1942. g. koordinātu sistēmā);
 • topogrāfiskās kartes M 1:100 000 (1963. g. koordinātu sistēmā);
 • topogrāfiskās kartes M 1:50 000 (1942. g. koordinātu sistēmā);
 • topogrāfiskā kartes M 1:10 000 oriģināli papīra formātā izdoti laika posmā no 1948. - 1990. g. (1963. g. koordinātu sistēmā);
 • topogrāfiskā kartes M 1:10 000 oriģināli papīra formātā izdoti laika posmā no 1948. - 1990. g. (1963. g. koordinātu sistēmā);
 • topogrāfiskās kartes M 1:25 000 (1942. g. koordinātu sistēmā);
 • topogrāfiskās kartes M 1:25 000 (1963. g. koordinātu sistēmā);
 • apdzīvotu vietu plāni M 1:2 000 (vietējā koordinātu sistēmā);
 • apdzīvotu vietu plāni M 1:5 000 (vietējā koordinātu sistēmā);
 • Latvijas ezeri M 1:5 000 (oriģināli papīra formātā izdoti līdz 1990. gadam);
 • Baltijas jūra M 1:10 000 (oriģināli papīra formātā izdoti līdz 1990. gadam, 1942. g. koordinātu sistēmā);
 • Latvijas karte M 1:75 000 (oriģināli papīra formātā izdoti no 1929. - 1940. gadam);
 • valsts robežas starp Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku redemarkācija (robežas apraksts, robežas karte);
 • M 1:10 000, robežzīmju koordinātu katalogs, robežas robežzīmju abrisi);
 • Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas valsts robežas karte M 1:5 000, robežas apraksts un koordinātu katalogs.

3. Grāmatas:

 • "Sēlpils pagasts";
 • "Zaubes pagasts. Vietas un vārdi";
 • "Latvijas Republikas ģeogrāfiskie nosaukumi kartēm M 1:1 000 000";
 • "Latvijas vietvārdu katalogs kartēm M 1:1 000 000";
 • "Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums" (pieejama digitāli šeit);
 • "Liepas pagasts";
 • "Ģeodēzija".