Karšu pārlūks

Karšu pārlūks

2010. gadā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra publicēja Karšu pārlūka, kurā visi interesenti bez maksas varēja vienkopus apskatīt aģentūras sagatavotos ģeotelpiskās informācijas pamatdatus. Karšu pārlūks ir kļuvis par populārāko LĢIA e-pakalpojumu.

2021.gadā ir sagatavota Karšu pārlūka atjaunotā versija v5 jeb “LĢIA Kartes”. 

“LĢIA Kartes” ir skatāmi LĢIA sagatavotie ģeotelpiskās informācijas pamatdati Latvijas teritorijai, kā arī atsevišķu citu datu turētāju (Valsts zemes dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes u.c.) sagatavotie ģeotelpiskās informācijas pamatdati. 

“LĢIA Kartes” bez datu pārlūkošanas ir iespējams veikt arī citas dažādas darbības, pielietojot rīkjoslas:

 • atlasīt karšu slāņus;
 • meklēt pēc adreses, vietvārda, administratīvās teritorijas, kadastra numura, karšu nomeklatūras vai koordinātām;
 • dalīties ar lokāciju;
 • zīmēt savu objektu;
 • pievienot ārējo slāni (SHP, GPX, KML formāta datnes, kā arī WMS saites);
 • noteikt atrašanās vietu;
 • sagatavot izdrukas.

"LĢIA Kartes" pieejamie ģeotelpisko datu slāņi:

 • fona kartes;
  • pārskata karte (izmantota topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000);
  • hibrīdkarte (6. un 7. cikla ortofotokartes apvienojums ar VZD ceļu un ielu datiem);
  • infrasarkanā hibrīdkarte (6. un 7. cikla ortofotokartes apvienojums ar VZD ceļu un ielu datiem).
 • reljefs (visa informācija sagatavota, izmantojot aerolāzerskenēšanas datus:
  • augstumlīknes;
  • digitālā reljefa modeļa un digitālā virsmas modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 40 cm;
  • digitālais reljefa modelis ar regulāro tīkla soli 20 m.
 • topogrāfiskās kartes:
  • pārskata kartes mērogos 1:1 000 000, 1:500 000 un 1:250 000;
  • topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 2. un 3. izdevums;
  • topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 3. un 4. izdevums;
  • topogrāfiskie plāni mērogā 1:2 000 pilsētām un blīvi apdzīvotām teritorijām;
  • satelītkarte mērogā 1:50 000.
 • ortofotokartes (no 2. cikla krāsainas, no 3. cikla arī infrasarkanas);
  • 1. cikls (1994. - 1999. g.);
  • 2. cikls (2001. - 2005. g.);
  • 3. cikls (2005. - 2008. g.);
  • 4. cikls (2010. - 2011. g.);
  • 5. cikls (2013. - 2015. g.);
  • 6. cikls (2016. - 2018. g.);
  • 7. cikls (2019. - 2021. g.).
 • topogrāfisko karšu nomenklatūra un kartoshēmas:
  • karšu nomenklatūra (TKS, UTM);
  • kartoshēmas: LIDAR skenēšanas datums, augstumlīkņu mērogā 1:10 000 noklājums, vēsturiskās Latvijas topogrāfiskās kartes mērogā 1:75 000, visu ciklu aerofotografēšanas laiks;
  • topogrāfisko karšu izdevumu kartoshēmas: topogrāfiskie plāni mērogā 1:2 000, topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 (3. un 4. izdevums), topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 TKS (3. izdevums), topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 UTM.
 • adreses:
  • Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra dati.
 • robežas:
  • Valsts zemes dienesta uzturētā informācija par administratīvajām robežām;
  • valsts robeža.
 • ģeodēzija:
  • valsts ģeodēziskā tīkla punkti.
 • vietvārdu datubāzes (VDB) informācija:
  • VDB līnijas un punkti;
 • svarīgie objekti:
  • svarīgo objektu datubāzē tiek uzturēta informācija par avotiem, attīrīšanas iekārtām, brasliem un pārceltuvēm, aizsprostiem, liela augstuma vertikālajiem objektiem, veselības iestādēm, tiltiem un izglītības iestādēm.
 • vēsturiskās kartes:
  • Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:75 000 (izdota no 1922. līdz 1940. gadam).
 • citu iestāžu dati:
  • Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētie dati par aizsargājamām dabas teritorijām.

Karšu pārlūka video pamācība pieejama šeit

Karšu pārlūka lietošanas instrukcija pieejama šeit.