Poligrāfija

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras tipogrāfija “Latvijas karte” (līdz 01.11.1999. valsts ražošanas apvienība “Latvijas karte”) poligrāfijas nozarē darbojas jau kopš 1946. gada. Sākotnēji “Latvijas karte” sagatavoja un ražoja atlantus un kartes visai Padomju Savienības teritorijai.

No 1999. gada 17. aprīļa tipogrāfija „Latvijas karte” ir Latvijas poligrāfijas uzņēmumu asociācijas biedrs.

Šobrīd tipogrāfija “Latvijas karte” pilda LR Aizsardzības ministrijas topogrāfiskā nodrošinājuma ražotāja funkcijas un nodrošina LR Aizsardzības ministrijas kartogrāfisko un vispārpoligrāfisko darbu sagatavošanu un izpildi, kā arī veic citu juridisko un fizisko personu pasūtījumus.

Tipogrāfijas darbības virzieni

Visus šos gadus tipogrāfijas pamatspecializācija ir kartogrāfisko materiālu drukāšana:

 • ortofotokartes;
 • kartes M 1:2 000 militārvariants;
 • topogrāfiskās kartes M 1:10 000 militārvariants;
 • topogrāfiskās kartes M 1:25 000 militārvariants;
 • topogrāfiskās kartes M 1:50 000 militārvariants;
 • satelītkartes;
 • jūras navigācijas kartes;
 • topogrāfiskās kartes 1:50 000 civilvariants;
 • karšu atlanti izglītības iestādēm;
 • sienas kartes.

Par tipogrāfijas “Latvijas karte” iespiestās kartogrāfiskās produkcijas kvalitāti liecina arī tas, ka jau vairākus gadus kaimiņvalsts Igaunija savas topogrāfiskās kartes iespiež mūsu tipogrāfijā.

Tipogrāfijas tehniskais aprīkojums

Tipogrāfijas rīcībā ir sekojoša kvalitatīva tehnika:

 • 4 krāsu iespiedmašīna Heidelberg Speedmaster SM 102-4 ar maksimālo apdrukas laukumu 70x102 cm;
 • lokšņu locīšanas iekārta Stahlfolder KD-94/4 KL (maksimālais loksnes izmērs 940x1320 mm);
 • brošūru līmējamā mašīna Eurobind 500 (grāmatas izmērs: platums 120 - 140 mm, augstums 120 - 320 mm, biezums 2 - 50 mm, vāka svars 120 - 300 g/m2, frēzes griezuma dziļums – 3 mm);
 • papīra ruļļu iztinamā mašīna (ruļļa maksimālais diametrs 1000 mm, platums 1060 mm, ruļļa serdes diametrs 76 mm, loksnes garums 60 - 124 cm, loksnes biezums 60 - 360 g);
 • plašu kopēšanas attīstīšanas līnija - Suprasetter 105, Glunz&Jensen Interplater Thermal 85 (maksimālais formas izmērs 790x1030 mm);
 • iespieddarbu brošēšanas ar metāla skavām iekārta (min. burtnīcas izmērs 150x135 mm un maks. burtnīcas izmērs 329x300 mm, ar 5 burtnīcu padevēm);
 • papīra lokšņu laminēšanas iekārta ASPIRA (maks. loksnes izmērs 520x740 mm un maks. laminēšanas laukums 495x730 mm).

Tipogrāfijā “Latvijas karte” uzstādītās iekārtas atbilst Eiropas Savienības standartiem ekspluatācijā (CE atzīmes).