Ortofotokartes

Ortofotokarte tiek  izgatavo no aerofotouzņēmumiem ar specializētām, šim mērķim domātām datorprogrammām.
Ortofoto ir zemes virsmas attēls, kuram novērsti visi sagrozījumi, kas rodas ainā fotografēšanas brīdī ainas slīpuma un reljefa ietekmes rezultātā.
Visai Latvijas teritorijai ortofotokartes tiek sagatavotas TIFF formātā atbilstoši aerofotografēšanas periodā noteiktajai izšķirtspējai.

Latvijas teritorijai aerofotografēšana un ortofotokartes sagatavošana notiek atbilstoši LĢIA stratēģijai. Šobrīd ortofotokartes atjaunošanai ir noteikt 3 gadu periods.

Pieejamās ortofotokartes pa sagatavošanas cikliem:

Ortofotokartes izgatavo atbilstoši noteiktai karšu lapu nomenklatūrai
Aerofotografēšanas 1. un 2. cikla Latvijas ortofotokartes tiek sagatavotas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam (mēroga 1:10 000 karšu lapa atbilst 5 x 5 kilometriem dabā)
 
Sākot ar aerofotografēšanas 3. ciklu, Latvijā ortofotokartes tiek sagatavotas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam (mēroga 1:5 000 karšu lapa atbilst 2,5 x 2,5 kilometriem dabā).
Ortofotokartes mērogā 1:2000 (atsevišķās vietās – mērogā 1:1000) pieejamas TIFF formātā ar piesaisti LKS-92 TM koordinātu sistēmai.
Visas LĢIA sagatavotās ortofotokartes pēc pieprasījuma iespējams sagatavot arī MrSID formātā.
Ortofotokartes pieejamas arī kā WMS pakalpojums
Ortofotokartes līdz 6.ciklam ieskaitot ir pieejamas Atvērto datu formā

Ortofotokartes var pieprasīt sūtot pieprsījumu uz epastu pakalpojumi@lgia.gov.lv