5. cikla (2013. - 2015. gads) ortofotokartes

  • Aerofotografēšana  tiek veikta 3 gadu ciklā 2013.-2015.gadā, darbus veic  Polijas uzņēmums  MGGPAero
  • Iegūtas 3 veidu digitālās aeroainas – krāsainas (RGB), infrasarkanas (NIR) un melnbaltas (PAN)
  • Tiek sagatavotas krāsainas ortofotokartes ar izšķirtspēju 0,25 metri Latvijas centrālajai daļai un ar izšķirtspēju 0,4 metri pārejā teritorijā
  • Infrasarkanās un melnbaltās ortofotokartes tiek sagatavotas tikai pēc pasūtījuma
  • Lai samazinātu digitālās datnes apjomu, katra mēroga 1:10 000 ortofotokarte tiek dalīta un uzglabāta četrās daļās (datnēs) atbilstoši mēroga 1:5 000 karšu lapu nomenklatūrai. Vienas ortofotokartes datnes ar 0,25 metru izšķirtspēju ietilpība ir 286 MB, bet vienas ortofotokartes datnes ar 0,4 metru izšķirtspēju ietilpība ir 111 MB

Izgatavotas arī infrasarkanās ortofotokartes 2013.-2014.gada datiem.

Melnbaltās ortofotokartes tiek gatavotas tikai pēc pieprasījuma.

Aerofotografēšanas 5.cikla (2013.-2015.gads) krāsainās un infrasarkanās ortofotokartes pieejamas TIFF formātā ar piesaisti LKS-92 TM koordinātu sistēmai, kā arī kompresētā SID formātā, apvienojot datnēs atbilstoši mēroga 1:50 000 karšu lapu dalījumam.