6.cikla (2016.-2018. gads) ortofotokartes

LĢIA sadarbībā ar Čehijas uzņēmumu "Georeal" ir veikusi Latvijas teritorijas 6. cikla aerofotografēšanas darbus laikaperiodā no 2016. gada līdz 2018. gadam atbilstoši noslēgtajam līgumam un darbuplānojumam. Aerofotografēšana pirmo reizi visai Latvijas teritorijai veiktaar 25 cm izšķirtspēju, kas nodrošina labāku izšķirtspēju ortofotokartēm. Aerofotografēšana tika veiktakrāsainajā un infrasarkanajā krāsu spektrā

Aerofotografēšanas 6.cikla (2016.-2018.gads) krāsainās un infrasarkanās ortofotokartes pieejamas TIFF formātā ar piesaisti LKS-92 TM koordinātu sistēmai, kā arī kompresētā SID formātā, apvienojot datnēs atbilstoši mēroga 1:50 000 karšu lapu dalījumam.

Datnes atbilst M 1:5000 karšu lapu dalījumam TKS-93 nomenklatūrā