4. cikla (2010. - 2011. gads) ortofotokartes

  • Aerofotografēšana veikta 2010.-2011. gadā sadarbībā ar SIA "Metrum"
  • Aerofotografēšana veikta ar digitālo kameru ADS 40, lidojuma augstums – 5000 m
  • Iegūtas 3 veidu digitālās aeroainas – krāsainas (RGB), infrasarkanas (NIR) un melnbaltas (PAN)
  • Tiek sagatavotas krāsainas ortofotokartes ar izšķirtspēju 0,5 metri
  • Infrasarkanās un melnbaltās ortofotokartes tiek sagatavotas tikai pēc pasūtījuma
  • Lai samazinātu digitālās datnes apjomu, katra mēroga 1:10 000 ortofotokarte tiek dalīta un uzglabāta četrās daļās (datnēs) atbilstoši mēroga 1:5 000 karšu lapu nomenklatūrai un vienas datnes ietilpība 75 MB (melnbaltajām – 25 MB)

Aerofotografēšanas 4.cikla (2010.-2011.gads) krāsainās ortofotokartes mērogā 1:10 000 pieejamas TIFF formātā ar piesaisti LKS-92 TM koordinātu sistēmai

Datnes atbilst M 1:5000 karšu lapu dalījumam TKS-93 nomenklatūrā