1. cikla (1994. - 1999. gads) ortofotokartes

  • Veikts 1994 -1999.gadā sadarbībā ar Zviedrijas firmu “Swedesurvey Oy”
  • 1994.-1995.gada aerofotografēšanas teritorijām ortofoto izgatavoja Zviedrijā Swedesurvey Oy”
  • 1995.gadā Daugavpils pilsētas un rajona aerofotografēšana tika veikta sadarbībā ar Dānijas Lauksaimniecības ministriju, aerofotografēšanas darbus veic firma “Kampsax-Geoplan”, bet ortofoto karšu izgatavošanu Valsts zemes dienests (VZD)
  • 1997.-1999.gadu aerofotografēšanas ainu apstrāde un ortofoto izgatavošana tika veikta Latvijā, VZD
  • Aerofotografēšana veikta ar analogajām kamerām, iegūstot melnbaltās aeroainas M1:30 000
  • Sagatavotas melnbaltas ortofotokartes ar izšķirtspēju 1 metrs
  • Vienas digitālās standarta ortofotokartes lapas datnes ietilpība 25 MB
  • Latvijas austrumu robežai tika iegādāti 2000.- 2001.gada IKONOSS satelītattēli