3. cikla (2007. - 2008. gads) ortofotokartes

  • Aerofotografēšana veikta 2007.-2008.gadā sadarbībā ar Somijas kompāniju“Finnmap”
  • Aerofotografēšana veikta ar digitālo kameru Vexcel “UltraCamX” (216 megapikseļi), lidojuma augstums – 7000 m
  • Iegūtas 3 veidu digitālās aeroainas – krāsainas (RGB), infrasarkanas (NIR) un melnbaltas (PAN)
  • Tiek sagatavotas krāsainas, infrasarkanas un melnbaltas ortofotokartes ar izšķirtspēju 0,5 metri
  • Lai samazinātu digitālās datnes apjomu, katra mēroga 1:10 000 ortofotokarte tiek dalīta un uzglabāta četrās daļās (datnēs) atbilstoši mēroga 1:5 000 karšu lapu nomenklatūrai un vienas datnes ietilpība 75 MB (melnbaltajām – 25 MB)

Aerofotografēšanas 3.cikla (2007.-2008.gads) krāsainās un infrasarkanās ortofotokartes mērogā 1:10 000 pieejamas TIFF formātā ar piesaisti LKS-92 TM koordinātu sistēmai

Datnes atbilst M 1:5000 karšu lapu dalījumam TKS-93 nomenklatūrā