Valsts robežas kartes

Saskaņā ar 2009. gada 17. decembrī Saeimā pieņemto Ģeotelpiskās informācijas likuma 31. panta 1. daļas 2. punktu Latvijas Republikas Ārlietu ministrija nodrošina valsts robežas demarkācijas dokumentu glabāšanu.

LĢIA rīcībā ir šo dokumentu kopijas, un visās tās izdotajās topogrāfiskajās kartēs valsts robežas līnija ir attēlota atbilstoši valsts robežas demarkācijas kartēm.

Datu saņemšana ir jāsaskaņo ar LR Ārlietu ministriju!

Latvijas - Igaunijas robežas karte M 1:5 000

Latvijas - Baltkrievijas robežas karte M 1:10 000

Latvijas - Lietuvas robežas karte M 1:10 000

Latvijas - Krievijas robežas karte M 1:10 000