Latvijas - Lietuvas robežas karte M 1:10 000

 • sastādīta laika posmā no 1999. - 2000. gadam;
 • ar apzīmējumiem attēlota robežlīnija, robežzīmes un apvidus situācijas galvenie elementi (1 km platā zonā uz abām pusēm no robežas līnijas);
 • karte sastāv no 110 kartes lapām;
 • datu formāts - DGN;
 • ortofotokarte izgatavota, izmantojot 1995. - 1997. gada aerofotografēšanas materiālus;
 • Transversā Merkatora (TM) projekcija;
 • GRS-80 elipsoīds;
 • ass meridiāns 24°;
 • kartes lapa ietver teritoriju 5x5 km, tās iekšējā rāmja izmēri 50x50;
 • visās kartes lapās taisnleņķa koordinātu (kilometru) tīkli ar piesaistītām skaitliskajām vērtībām divās koordinātu sistēmās: LKS–92 (Latvijas koordinātu sistēma) un LKS–94 (Lietuvas koordinātu sistēma);
 • katras sistēmas tīkla līnijas novilktas ik pa 10 cm (apvidū 1 km).