Latvijas - Igaunijas robežas karte M 1:5 000

  • izdota 1999.gadā
  • kartē attēlota robežas līnija ar robežzīmēm un tai pieguļošā teritorija 500 metru platumā - 250 metri uz katru pusi no robežas
  • robežas karte sastāv no 76 kartes lapām
  • datu formāts  - DGN
  • karte sastādīta pēc Dānijas karalistes kompānijas Scankort I/S 1993.gada aerofotografēšanas materiāliem M 1:20 000
  • sastādīta Lamberta komformajā koniskajā projekcijā
  • dotas izejas koordinātas Transversālajā Merkatora projekcijā un Lamberta komformajā koniskajā projekcijā