Topogrāfiskās kartes un plāni

Topogrāfiskā kartē tiek sīki attēlota apkārtne. Atkarībā no mēroga topogrāfiskā karte satur dažādu informāciju par ģeodēziskajiem atbalsta punktiem, reljefu, hidrogrāfiju, veģetāciju, ceļiem, komunikācijām, apbūvi un saimnieciskajiem objektiem u.c. apvidus objektiem.

Aģentūrā topogrāfiskās kartes sagatavo visai Latvijas teritorijai, izmantojot aktuālākās ortofotokartes. Apvidus situācija tiek arī apsekota dabā.

Topogrāfisko karšu sagatavošana notiek noteiktā laika periodā atbilstoši normatīvajiem dokumentiem un LĢIA stratēģijai.

Topogrāfiskie plāni 1:2 000

Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000

Topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000

Pārskata karte mērogā 1:250 000