Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000

Topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 (1 cm kartē atbilst 100 m dabā) noklāj visu Latvijas teritoriju.

Kartē  ir ietverti visi būtiskākie objekti, kas rada priekšstatu par apvidu.

Kartes dati izmantojami par pamatu dažādu tautsaimniecības nozaru tematisko slāņu kartes radīšanai.

Informācijas slāņi - hidrogrāfija, satiksmes ceļi, apbūve un saimnieciskie objekti, veģetācija, pārmitras teritorijas un grunts, ģeogrāfiskie nosaukumi.

Topogrāfiskās kartes M 1:10 000 datu oriģinālformāts – DGN, pieejami arī ArcGIS ģeodatubāzes vai SHP formātā.

Pēc pieprasījuma datus iespējams sagatavot arī DWG formātā vai rastra formātos (TIF, JPG, MrSID) ar piesaisti LKS-92 TM koordinātu sistēmai.

Topogrāfiskā karte M 1:10 000 (aktuālie dati) ir pieejama arī kā WMS pakalpojums.

Serviss darbojas mērogu skalā no 1:5 000 līdz 1:20 000.

Standarta kartes lapas izmērs 50 x 50 cm un tā ietver teritoriju 25 x 25 km.

Topogrāfiskās kartes M 1:10 000 noklājumi:

  • 1. noklājums sagatavots 2000. - 2004. gadā, izmantojot 1994. - 1999.gada aerofotografēšanas materiālus;
  • 2. noklājums sagatavots 2005. - 2009. gadā, izmantojot 2003. - 2005. un 2007. - 2008. gada aerofotografēšanas materiālus (dati pieejami DGN, SHP un GDB formātos);
  • 3. noklājums sagatavots 2009. - 2017. gadā, izmantojot 2007. - 2015. gada aerofotografēšanas materiālus (specifikācija; dati pieejami DGN, SHP un GDB formātos);
  • 4. noklājums tiek sagatavots, sākot ar 2017. gadu (dati pieejami DGN, SHP un GDB formātos).