Topogrāfiskie plāni mērogā 1:2 000

Topogrāfisko plānu sagatavošana uzsākta 1999.gadā (Valsts zemes dienestā) Rīgas pilsētai, vēlāk arī sekojošām pilsētām un blīvi apdzīvotām vietām, izmantojot 1999 - 2018. gada aerofotografēšanas materiālus: Salaspils, Ķekava, Bauska, Jelgava, Ventspils, Aknīste, Alūksne, Ainaži, Ancene, Asare, Baldone, Bigauņciems, Cēsis, Dagda, Daugavpils, Engure, Mērsrags, Jēkabpils, Jūrmala, Sigulda, Vangaži, Jūdaži, Kārsava, Koknese, Lapmežciems, Lielvārde, Liepāja (daļa), Limbaži, Lubāna, Madona, Mārupe, Ogre, Pļaviņas, Ragaciems, Rīga, Roja, Saulkrasti, Seda, Stopiņi, Subate, Valmiera, Valmiermuiža, Olaine, Rēzekne, Rūjiena (daļa ar mēroga 1:1000 noteiktību), Dikļi.

Dati pieejami DGN un ESRI ArcGIS datu formātos

Topogrāfiskie plāni mērogā 1:2 000 (1 centimetrs kartē atbilst 20 metriem dabā).

Standarta plāna lapas izmērs ir 50 x 50 cm, un tā ietver teritoriju 1 x 1 km.

Topogrāfiskā plāna dati ietver visus galvenos apvidus objektus (apbūve un saimnieciskie objekti, hidrogrāfija un hidrotehnikas objekti, satiksmes ceļi, inženiertīkli, veģetācija un grunts, reljefa un zemes virsmas mikroformas u.c.).

Plāna dati tiek sagatavoti MicroStation vidē (DGN formātā), izmantojot aktuālākās pieejamās ortofotokartes, augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, objektu apsekošanu dabā, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek pielietota dronu tehnoloģija, lai plašākā teritorijā fiksētu jaunu objektu būvniecību un situācijas izmaiņu dabā..

Dati var tikt izmantoti nekustamā īpašuma pārvaldības vajadzībām, komunikāciju turētājiem, pašvaldību teritorijas plānošanai un detālplānošanai, projektēšanai, kā arī dažādu operatīvo dienestu darbības nodrošināšanai.

Datus iespējams konvertēt uz vektordatu formātiem Esri Shapefile, Esri File Geodatabase un DWG, kā arī rastra datu formātiem TIFF, JPG, PDF.

Detalizēta informācija par objektu attēlošanu apstiprināta ar Aģentūras 2018. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr. 5/7/1-31 "Topogrāfiskā plāna mērogā 1:2 000 vispārīgās prasības un izgatavošanas noteikumi".