Seminārs par ģeodēziskajiem tīkliem 2010. gada 12. novembrī

2010. gada 12. novembrī Kara muzejā LĢIA rīkoja semināru vietējo pašvaldību vadītājiem un pārstāvjiem „Vietējais ģeodēziskais tīkls un tā datubāze”.

Seminārā piedalījās 75 dalībnieki no 60 pašvaldībām. LĢIA speciālisti semināra pirmajā daļā iepazīstināja ar Ģeotelpiskās informācijas likuma prasībām, pastāstīja par valsts politikas īstenošanu ģeodēzijas jomā, par moderno tehnoloģiju (GPS mērījumi ar LatPos) izmantošanu ģeodēziskajiem mērījumiem un sniedza kopsavilkumu aptaujai par vietējiem ģeodēziskajiem tīkliem.

Semināra otrā daļa bija veltīta valsts ģeodēziskā tīkla datu bāzei un vietējo ģeodēzisko tīklu datubāzes (VTDB) testa versijai. Pašvaldības tiek aicinātas testēt VTDB (tām ir izsniegti lietotāja vārdi un paroles) ar mērķi pārbaudīt VDTB funkcionalitāti un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem VTDB uzlabojumiem, kas ļautu pašvaldībām šo datubāzi izmantot savām vajadzībām (ievērojot pašvaldību saistošo noteikumu prasības) un sniegt LĢIA aktuālo informāciju par savas administratīvās teritorijas vietējo ģeodēzisko tīklu (kā to nosaka Ģeotelpiskās informācijas likums).

LĢIA arī turpmāk organizēs seminārus ar vietējām pašvaldībām par vietējo ģeodēzisko tīklu jautājumiem.