Augstas izšķirtspējas slāņi 2012. g.

Augstas izšķirtspējas slāņi 2012. g.

2012. gads: augstas izšķirspējas slāņi – nodrošina informāciju par specifiskām zemes virsmas seguma īpašībām, un ir piemēroti zemes seguma/zemes izmantošanas kartēšanai, piemēram, CLC datu kopās.

Zemes virsmas segums 2012. g.

Zemes virsmas segums 2012. g.

2012. gads: lauksaimniecības zemes, meži un dabiskās platības, mitrzemes, ūdenstilpes, mākslīgās platības. 

Zemes virsmas seguma izmaiņas 2006.-2012. g.

Zemes virsmas seguma izmaiņas 2006.-2012. g.

Izmaiņas 2006.-2012. gads: lauksaimniecības zemes, meži un dabiskās platības, mitrzemes, ūdenstilpes, mākslīgās platības.

Atjaunots zemes virsmas segums 2006. g.

Atjaunots zemes virsmas segums 2006. g.

2006. gads: lauksaimniecības zemes, meži un dabiskās platības, mitrzemes, ūdenstilpes, mākslīgās platības.