Zemes virsmas seguma izmaiņas 2006.-2012. g.

 

Zemes virsmas seguma izmaiņas 2006.-2012. g.

Izmaiņas 2006.-2012. gads: lauksaimniecības zemes, meži un dabiskās platības, mitrzemes, ūdenstilpes, mākslīgās platības.