Atjaunots zemes virsmas segums 2006. g.

Atjaunots zemes virsmas segums 2006. g.

2006. gads: lauksaimniecības zemes, meži un dabiskās platības, mitrzemes, ūdenstilpes, mākslīgās platības.

CORINE Land Cover uzdevums ir nodrošināt lietotāju, piemēram, pilsētu valdību, Eiropas Vides aģentūras (EVA) un Eiropas Komisijas departamentu, zemes apsaimniekošanas izmaiņu kartēšanu. Corine zemes pārsega datu bāze Latvijai ir atjaunināta par 2012. pārskata gadam. 2011.-2013. gada satelītattēls (IMAGE2012 – 1. pārklājums: IRS-P6 / Resourcesat LISS-III, IMAGE2012 – Coverage2: RapidEye) bija attēla interpretācijas pamats. In-situ dati, kurus izmanto, lai atbalstītu mutiskās tulkošanas procesu, ir ortofotogrāfijas no 2010.-2011. Gadam, topogrāfiskā karte, 1:50 000, ciparu, atskaites gadi: 2005.-2012. Gads, zemes gabalu identifikācijas sistēma (2012), Valsts meža dienesta digitālā meža kartes pakalpojums, atskaites gadi: 1975.-2013. CLC2006 ir pārskatīts pirms izmaiņu izsekošanas laikā no 2006. līdz 2012. gadam.