Aerolāzerskenēšanas darbu gaita 2022. gadā

18.05.2022
Tālizpēte
Information prepared by
Pēteris Pētersons

Sadarbībā ar Latvijas uzņēmumu SIA “Metrum ” un Francijas uzņēmumu “ATGT” 2022. gada pavasarī norisinās vienlaidus Latvijas teritorijas aerolāzerskenēšanas 2. cikla darbi atbilstoši noslēgtajam līgumam un darbu plānojumam.

Aerolāzerskenēšana šogad tiek veikta Kurzemē.

2. cikla aerolāzerskenēšanas datu ieguvi visai Latvijas teritorijai ir plānots veikt sešu gadu laikā.

Vairāk par vienlaidus Latvijas teritorijas aerolāzerskenēšanu var lasīt LĢIA pakalpojumu mājaslapā sadaļā "Digitālie augstuma modeļi".