Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes dati

 Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes dati

Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes (VĢTDB) mērķis ir apkopot, uzkrāt un uzturēt aktuālu informāciju par Valsts ģeodēzisko tīklu. Datubāze nodrošina aktuālas ģeodēziskās informācijas pieejamību tiem, kam tā nepieciešama. VĢTDB tiek uzkrāta gan tekstuālā, gan grafiskā informācija par Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. VĢTDB datu publicēšanas aplikācijā iespējams veikt datu atlasi pēc lietotāja ievadītiem atlases kritērijiem. Datu atlases rezultātā tiek izveidots meklēšanas kritērijiem atbilstošo ģeodēzisko punktu saraksts ar minimālo informāciju par punktiem. Ar atlases rezultātu sarakstā iekļautajiem punktiem iespējamas šādas darbības:

  • tekstuālo datu eksportēšana uz MS Excel gan visiem, gan lietotāja izvēlētiem punktiem
  • datubāzē uzkrātās informācijas apskate lietotāja izvēlētiem punktiem
  • ģeodēziskā punkta kartītes sagatavošana pdf formātā un to tālāka apstrāde (izdrukāšana, saglabāšana) gan vienam, gan vairākiem lietotāja izvēlētiem punktiem
  • aplūkot kartē lietotāja izvēlētu ģeodēzisko punktu

Ģeotelpiskie dati:

Datu atjaunošanas regularitāte

Dati tiek atjaunoti reizi mēnesī

Pieejamās valodas

Latviešu

Kontaktpersona:

Kristaps Kiziks
kristaps.kiziks@lgia.gov.lv

METADATI

DGN

GDB