Lietojumprogrammu izstrādātājs Speciālās ģeoinformācijas departamenta Ražošanas attīstības un tehnoloģiju izstrādes nodaļā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ. nr. 90002065000)
konkursa kārtībā aicina darbā lietojumprogrammu izstrādātāju
Speciālās ģeoinformācijas departamenta Ražošanas attīstības un tehnoloģiju izstrādes nodaļā

Galvenie amata pienākumi:

  • uzturēt esošo ArcGIS Desktop programmatūru un tās .NET Visual Studio vidē, kā arī Python valodā veidotos funkcionalitātes paplašinājumus, nodrošināt to atbilstību izmaiņām Departamenta ražošanas kartogrāfisko datu bāzēs; 
  • izstrādāt jaunus programmatūras funkcionalitātes paplašinājumus:
  • analizēt programmatūras lietošanu ikdienas kartogrāfisko datu sagatavošanas darbos:
  • piedalīties kartogrāfisko datu bāzu projektu tehnoloģiskās izstrādnēs, uzturēšanā un uzlabošanā, kā arī tehnisko dokumentu izstrādēs.

Prasības pretendentiem/-ēm:

  • augstākā izglītība informātikā, programmēšanā, informācijas tehnoloģijās vai citās ar ĢIS vai kartogrāfiju saistītās nozarēs (var būt students);
  • pieredze programmēšanas valodās (Python, SQL, Visual C#).
  • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.

Mēs piedāvājam:

  • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
  • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
  • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu no 1670 eiro līdz 2040 eiro, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) mājas lapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības daļā, 25. vai 21. kab., Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “Lietojumprogrammu izstrādātājs RATIN".

Kontakttālrunis: 26655063.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: pasts@lgia.gov.lv.

Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Dokumenti