Lietojumprogrammu izstrādātājs Ģeoinformācijas sistēmu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodaļas ĢIS daļā

Application date of submission

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ. nr. 90002065000)
konkursa kārtībā aicina darbā lietojumprogrammu izstrādātāju
Ģeoinformācijas sistēmu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodaļas ĢIS daļā

Galvenie amata pienākumi:

 • rakstīt un uzturēt programmas kodus instrukcijās un specifikācijās saskaņā ar noteiktiem kvalitātes standartiem;
 • apkopot un rakstīt programmu dokumentāciju;
 • izmēģināt programmu un lietojumprogrammu darbību;
 • palīdzēt diagnosticēt un atrisināt programmas problēmas izstrādes gaitā;
 • nodrošināt programmās pieeju iekšējo un ārējo Aģentūras Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas (ĢPIS) infrastruktūras lietotāju piekļuvi valsts ģeotelpiskajiem pamatdatiem;
 • identificēt tehniskas problēmas dažādiem procesiem un meklēt to risinājumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība informātikā, programmēšanā, informācijas tehnoloģijās vai ar ĢIS saistītās nozarēs;
 • pārzināt gala lietotāja klienta aplikācijas instalēšanu un konfigurēšanu, SQL/PL valodu;
 • pārzināt informācijas tehnoloģiju nozares standartus, terminoloģijas, operētājsistēmas un lietojumprogrammas;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu no 1280 eiro līdz 1520 eiro, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) mājas lapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības daļā, 25. vai 21. kab., Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “Lietojumprogrammu izstrādātājs ĢIS".

Kontakttālrunis: 26346486.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: info@lgia.gov.lv.

Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Documents