About us

The Latvian Geospatial Information Agency (hereinafter in the text – LGIA) is the leading institution in the realizing of the national policy in the field of geodesy, cartography and geospatial information.

The LGIA works in compliance with the regulations of the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia and LGIA’s mid-term performance results and annual plan adopted in Latvia’s Geospatial information’s development concept by Cabinet of Ministers on 17th December, 2013.

The Ministry of Defence plans and monitors the obtaining, preparation and updating of the LGIA geodetic and cartographic basic data, as well as the execution of the geospatial information service providing in accordance with the annual state budget framework.

Pursuant to the competence the LGIA cooperates with state and local authorities, with the NATO member states, with European Union institutions and competent international organizations, as well as provides to these organizations and to the public geodetic, cartographic and geospatial information.

Management

Kontakti trauksmes cēlējiem

Par aizsardzības nozares komunikāciju ar trauksmes cēlējiem atbild Audita un inspekcijas departamenta Ģenerālinspekcijas nodaļa.

Trauksmes ziņojumus iesniedz saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu, papildus informācija atrodama Valsts kancelejā

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt tiešsaistē tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv

Lai uzdotu jautājumus par trauksmes celšanu, lūdzam sazināties ar plt. Rolandu Moļņiku vai trauksmes cēlēju kontaktpunktu – Valsts kanceleju.

Where to find us

Address: O. Vācieša street 43, Riga, LV-1004

Telephone: +371 28655590

E-mail: pasts@lgia.gov.lv 

Reg. No.: 90002065000

Bank Name: Valsts kase, TRELLV22

Account No.: LV88TREL2100033006000