Topogrāfiskās kartes M 1:50 000

Karte nosedz visu Latvijas teritoriju atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam un ir atvasināta no militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 datubāzes.

Kartes dati izvietoti vairākos slāņos, kas ietver visus galvenos apvidus objektus: hidrogrāfija, satiksmes ceļi, apbūve un saimnieciskie objekti, veģetācija, transporta tīkli (augstsprieguma elektropārvades līnijas, naftas un gāzes vadi), ģeogrāfiskie nosaukumi, rajonu, nacionālo parku un rezervātu robežas. 

Kartes pieejamas gan tiražētas papīra veidā, gan digitāli - ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase un ESRI Shapefile formātos, kā arī rastra TIFF un JPG formātos ar vai bez piesaistes LKS-92 TM koordinātu sistēmai.

Digitālie dati pieejami gan pa atsevišķām kartes lapām, gan konkrētām lietotāja norādītām teritorijām, gan arī pa atsevišķiem datu slāņiem.