Seminārs "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi" 2012. gada novembrī

LĢIA sadarbībā ar Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales un Rīgas plānošanas reģioniem novembrī rīkoja seminārus novadu pašvaldībām, lai skaidrotu Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 497 "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi" piemērošanas kārtību un vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanas procesu.

Tika atbildēts uz praktiskiem jautājumiem, kas bija radušies par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgajiem darbiniekiem un citiem interesentiem sakarā ar Noteikumu Nr. 497 prasību izpildi.

Semināros pašvaldību pārstāvji tika iepazīstināti ar Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzes darbību, informācijas ievades un apstiprināšanas kārtību. Tāpat semināros tika sniegti skaidrojumi par pāreju uz jaunu augstuma atskaites sistēmu Latvijā - Eiropas vertikālo atskaites sistēmu (EVRS).

No 119 pašvaldībām semināru apmeklēja 92 pašvaldību pārstāvji - kopumā 152 dalībnieki.