Latvijas kvaziģeoīda modelis LV14 un Zemes gravitācijas modelis EGM-96

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir izstrādājusi pārrēķina virsmu Latvijas kvaziģeoīda modeļa LV'14 pārveidošanai uz 1996. gada Zemes gravitācijas modeli EGM-96, ko pašlaik izmanto aeronavigācijas vajadzībām.

Modeļa EGM-96 precizitāte ir 2 m. Atšķirības starp LV'14 un EGM-96 Latvijas teritorijā svārstās no -21 cm līdz 80 cm.

LV14 un EGM-96 pārrēķina virsma

LV'14 un EGM-96 starpības iespējams iegūt, izmantojot koordinātu pārrēķinu kalkulatoru.