Latvijas Republikas pārskata karte mērogā 1:250 000

Latvijas republikas pārskata karte mērogā 1:250 000

Kartē attēlota informācija par visām apdzīvotām vietām, ceļu tīklu, veģetāciju (meži, purvi), upju tīklu, ūdenstilpēm (lielie dīķi, ezeri),augstienēm un reljefu.

Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, 2. izdevums

Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, 2. izdevums

Karte nosedz visu Latvijas teritoriju atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam un ir atvasināta no militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 datu bāzes.

Karšu nomenklatūra

Karšu nomenklatūra

– Topogrāfisko karšu M1:2000 nomenklatūra
– Topogrāfisko karšu M1:10 000 nomenklatūra
– Topogrāfisko karšu M1:50 000 nomenklatūra TKS
– Topogrāfisko karšu M1:50 000 nomenklatūra UTM

Satelītkarte

Satelītkarte

Satelītkarte ir veidota kā digitāla pamatne ģeogrāfisko informācijas sistēmu (GIS) vajadzībām.