Toponīmikas laboratorija

" "

Toponīmika ir zinātne, kas pēta ģeogrāfiskos nosaukumus – vietvārdus jeb toponīmus.

Toponīmikas laboratorija darbojas Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā kā Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta Kartogrāfijas nodaļas struktūrvienība.

Toponīmikas laboratorija ir izveidota 1994. gadā Valsts zemes dienestā. Pēc Valsts zemes dienesta reorganizācijas (ar 2006. gada 1. martu) kartogrāfijas, t.sk. toponīmikas, funkcijas un attiecīgās struktūrvienības no VZD pārņēma Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA).

Toponīmikas laboratorijas funkcijas un uzdevumi:

  • sagatavo un atjauno vietvārdu informāciju, kas nepieciešama ģeodēziskās un kartogrāfiskās darbības veikšanai;
  • Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, pamatojoties uz Valsts valodas centra atzinumu, piešķir oficiālos vietvārdus un oficiālos paralēlnosaukumus dabas objektiem, kuru viennozīmīgai identificēšanai nepieciešams vietvārds ar oficiālu statusu (izņemot dabas objektus, kas ir būtiski jūras navigācijai un kurus iekļauj oficiālajā navigācijas izdevumā "Ugunis un zīmes Latvijas Republikas ūdeņos"). Toponīmikas laboratorija sagatavo aģentūras lēmumu projektus un tiem nepieciešamo informāciju;
  • veido un uztur Vietvārdu datu bāzi;
  • atbilstoši kompetencei sadarbojas un piedalās projektu realizācijā ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības institūcijām un starptautiski kompetentajām organizācijām
  • veic pētniecību lietišķās toponīmikas jomā;
  • sagatavo ģeogrāfisko nosaukumu un vietvārdu vārdnīcas un katalogus;
  • veicina korektas informācijas izplatīšanu par Latvijas vietvārdiem un tās iekļaušanu militārās un civilās kartogrāfijas un ģeodēzijas produktos un pamatdatos;
  • atbilstoši savai kompetencei izstrādā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai.

Vairāk par Vietvārdu datubāzi un pakalpojumiem vietvārdu informācijas sagatavošanā lasiet LĢIA Produktu un pakalpojumu mājas lapā.