Digitālais reljefa modelis

Digitālais reljefa modelis

Digitālais reljefa modelis ir punktu kopums ar soli starp punktiem 20 metri. Katram punktam ir zināmas plaknes koordinātas (X,Y) un augstums virs jūras līmeņa (Z). Punkti pārklāj teritoriju regulāra tīkla veidā. Modelis ir piesaistīts pie LKS-92 TM koordinātu sistēmas, normālā augstumu sistēma LAS-2000,5. Dati iegūti, veicot aerolāzerskenēšanu (laika periodā no 2013. g. - 2019. g.).

Informācija par izejas datu iegūšanas laiku: shēma

Atvērto datu licence

KONTAKTPERSONA:
Toms Tensons
toms.tensons@lgia.gov.lv

TXT FORMĀTA DATI

 METADATI