Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze tagad pieejama jaunā veidolā

07.05.2021
Ģeodēzija
Information prepared by
Ģeodēzijas departaments

Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes (turpmāk - VĢTDB) izstrādē ņemtas vērā gan kopējās tendences ģeotelpisko datu publicēšanā un pieejamības nodrošināšanā, gan arī lietotāju rosinājumi un priekšlikumi, cenšoties to padarīt lietotājam draudzīgāku. 

Jaunās VĢTDB funkcionalitāte, datubāzē izmantojamie rīki un iespējas aprakstītas “Publiskās Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes lietotāja instrukcijā”.

Galvenie jauninājumi:

  • datubāzē ir iespējams veikt punktu atlases pēc viena vai vairākiem atlases parametriem, tos kombinējot nepieciešamā veidā. Informāciju par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem var iegūt divos veidos - izmantojot VĢTDB saskarnes Karšu pārlūka skatu, pieejamos rīkus un funkcijas tajā vai izmantojot skatu "Darbības ar punktiem" un tajā esošās funkcijas;
  • izdrukājot punkta kartīti, ir iespējams izvēlēties divas attēlojamās fotogrāfijas;
  • datubāzes izstrādē ir veiktas būtiskas izmaiņas datu aktualizācijas procesā, kā rezultātā VĢTDB lietotājiem būs operatīvāk pieejami aktuālākie dati par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem.

Jaunās datubāzes lietošanā izmantojams Google Chrome pārlūks.

Datubāzes funkcionalitātes uzlabojumi turpināsies. Atgādinām, ka rosinājumus datubāzes lietotāji var iesniegt, izmantojot VĢTDB Kontaktu sadaļas ievades formu ziņojuma nosūtīšanai.

Pieslēgties datubāzei