Uzsākts valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas 2. cikls

20.02.2020
Ģeodēzija
Information prepared by
Brigita Helfriča

Aģentūra informē, ka 2020. gada februārī ir uzsākts valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas 2. cikls, kas četru gadu laikā aptvers visus Latvijas novadus.  

Valsts ģeodēziskā tīkla punktu vienlaidus apsekošanas 1. ciklu uzsāka 2016. gadā Latgales reģionā, 2017. gadā darbus turpināja Vidzemes, 2018. gadā Zemgales un 2019. gadā Kurzemes reģionos. Šajā laikā visi valsts ģeodēziskā tīkla punkti tika noformēti ar pazīšanas zīmēm – grunts zīmēm izveidoti aprakumi (kupicas) un ierīkoti norādītājstabi, bet sienas zīmes noformētas, virs tām piestiprinot informējošas plāksnītes.

Aģentūras Ģeodēzijas departamenta darbinieki šogad valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu Latgales reģionā uzsāka jau februārī. Apsekošanas laikā tiks pārbaudīts ģeodēzisko punktu stāvoklis un noformējums, un pēc nepieciešamības tas tiks atjaunots.

 

Grunts zīme noformēta ar kupicu un norādītājstabu

Sienas zīme noformēta ar informējošo plāksnīti

Valsts ģeodēziskā tīkla punkti ir valsts ģeodēziskās atskaites sistēmas uzturētāji un nodrošinātāji. To ģeodēziskos raksturlielumus izmanto daudzās tautsaimniecības nozarēs, bez tiem nav iedomājami un iespējami nekādi būvniecības darbi.

Atgādinām, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un Ģeotelpiskās Informācijas likumu, pirms katra būvdarbu projekta izstrādes ir jāgriežas Aģentūrā un jāsaņem nosacījumi būvdarbu tehnisko projektu izstrādei.

Aktuālākā informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem ir atrodama Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, kas pieejama adresēs http://geodezija.lgia.gov.lv, http://gpis.lgia.gov.lv/  vai LĢIA pakalpojumu mājas lapā http://map.lgia.gov.lv/ sadaļā Ģeodēzija/Ģeodēziskā tīkla informācijas sistēma.