Toponīmikas laboratorija piedalās Valodas dienā Kauguru pagastā

22.09.2023
Vietvārdi
Pasākumi
Information prepared by
Ineta Rušmane

2023. gada 13. - 15. septembrī Valmieras novada Kauguru kultūras namā notika pirmā novadu Valodas diena, ko rīkoja LU Latviešu valodas institūts sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolu un divām Kauguru pagasta bibliotēkām. 

Ideja par Valodas dienu ir izaugusi no līdz šim rīkotajām Vietvārdu dienām, kas ik gadu notika kādā no Latvijas novadiem (2018. gadā Turnā, 2019. gadā Viesītē, 2020. gadā Gaiķos, 2022. gadā Galēnos). Godinot Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienu, šogad tā tika rīkota valodnieka dzimtajā pagastā – Kauguros. 

Šajā pasākumā no Toponīmikas laboratorijas piedalījās Vita Strautniece un Ineta Rušmane. Lauka pētījumos intervējām 11 vietējos iedzīvotājus ar mērķi precizēt un papildināt Vietvārdu datubāzē esošos datus par Valmieras novada Kauguru pagasta vietvārdiem. No iepriekš  sagatavotajiem jautājumiem, daļēji vai pilnībā tika atbildētas vairāk nekā divas trešdaļas, kā arī iegūti līdz šim VDB nereģistrēti vietvārdi, diviem vietvārdiem vajadzēs būtiski labot ģeogrāfisko piesaisti. Informāciju vēl joprojām apkopojam un analizējam. Bez tam, Valodas dienā piedalījāmies ar divām prezentācijām – “Vietvārdi praktiskajā dzīvē” un “Kauguru pagasta vietvārdi kartēs”.

Lauka pētījumi un Valodas diena tika organizēta ar Valsts kultūrkapitāla fonda un valsts pētījumu programmas projekta „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003) atbalstu. 

Darbs Mūrmuižas bibliotēkā

Attēlā: darbs Mūrmuižas bibliotēkā (L. Leikumas foto)

Gribam pateikties LĢIA Informācijas un pakalpojumu nodaļai, īpaši Gunai Sabanskai, par ļoti operatīvi, īsā laikā un augstā kvalitātē veikto kartogrāfiskā materiāla sagatavošanu, kā arī mūsu šoferim – Saimnieciskā un transporta nodrošinājuma daļas automobiļa vadītājam Artūram Ciekuram.