Pabeigta vietvārdu datu atjaunošana topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 jaunākajam izdevumam

02.04.2020
Vietvārdi
Information prepared by
Vita Strautniece

2020. gada martā pabeigta vietvārdu datu atjaunošana topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 3. izdevumam. Tas ir pirmais Latvijas kartes izdevums mērogā 1:50 000, kurā toponīmija atjaunota kamerāli, informāciju ievācot tikai elektroniski, nevis lauka darbos. Elektroniski veikta arī datu apstrāde un labojumu iesniegšana kartogrāfiem.

Atbilstoši tehnoloģijai vispirms top topogrāfiskās kartes mērogā  1:50 000 militārais izdevums (157 standarta kartes lapas), tad civilais izdevums (131 standarta kartes lapa). Abām kartēm ir viena un tā pati topogrāfiskā pamatne un viens un tas pats vietvārdu informācijas slānis.

Vietvārdu informācija atjaunota ne tikai par visu Latvijas teritoriju, bet nedaudz iesniedzas arī kaimiņvalstu pierobežas teritorijās. Vietvārdu kopskaits visā topogrāfiskajā kartē mērogā 1:50 000 ir 62 439. Līdz ar to vienā militārās kartes lapā vidēji ir 398 dažādu objektu nosaukumi, vienā civilās kartes lapā - vidēji 476 nosaukumi. Vietvārdiem bagātākā militārās kartes lapa ir "Ape" (786 vietvārdi), pāri par 700 vietvārdiem ir arī lapās "Ilūkste", "Bauska", "Stoļerova", "Pļaviņas" un "Zarasai". Lielāko vietvārdu apjomu, protams, sniedz mājvārdi - kopskaitā 38 756. Visi māju un citu apdzīvoto vietu nosaukumi ir saskaņoti ar Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra datiem. Vērā ņemams ir arī dabas objektu nosaukumu skaits - ap 10 000, tai skaitā 2 747 ūdensteču, 2 622 ūdenstilpju, 1 182 mežu un 947 purvu nosaukumu.

Neraugoties uz priekšrocībām, ko sniedz kamerālās datu apstrādes metodes, neatsverama ir periodiska vietvārdu apsekošana uz vietas, jo par elektroniskos reģistros neiekļautiem vai diskutabliem dabas objektu nosaukumiem tā ļauj iegūt daudz precīzāku un aktuālāku informāciju.

Nākamais lielais Kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorijas uzdevums, pie kura jau tiek aktīvi strādāts, ir Vietvārdu datubāzes informācijas sagatavošana un papildināšana atbilstoši topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 vajadzībām. Paredzams, ka vietvārdu skaits mērogam 1:10 000 būs 5 reizes lielāks, salīdzinot ar topogrāfisko karti mērogā 1:50 000.