Nozīmīgi jaunumi no “EuroGeographics” Ģenerālās asamblejas

26.03.2024
Pasākumi
Information prepared by
Ģenerāldirektora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos Valdis Bērziņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ģenerāldirektors Mārtiņš Liberts un ģenerāldirektora vietniece Arita Burve no 17. līdz 19. martam piedalījās Eiropas kartēšanas un kadastra aģentūru asociācijas “EuroGeographics” Ģenerālajā asamblejā, kas šogad notika Seviljā, Spānijā. 

“EuroGeographics” ir neatkarīga starptautiska bezpeļņas organizācija, kas pārstāv Eiropas nacionālās kartēšanas, kadastrālās un zemes reģistrācijas iestādes - vairāk nekā 60 organizācijas no 46 valstīm. No Latvijas asociācijas darbā piedalās Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra un Valsts zemes dienests.

Asociācija ir kļuvusi par galveno forumu kontaktu dibināšanai starp Eiropas kartogrāfijas, kadastra un zemes reģistrācijas aģentūrām, viedokļu un pieredzes apmaiņai. “EuroGeographics” kā vienots kontaktpunkts dod arī sabiedrisko labumu - ļauj valstīm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem gūt labumu no asociācijas kolektīvās pieredzes, nodrošina ar dažādiem kopīgi sagatavotajiem ģeotelpiskās informācijas produktiem un pakalpojumiem.

Ģenerālā asamblejā tika pieņemti ne tikai oficiāli lēmumi par “EuroGeographics” stratēģiju, plāniem un budžetu, bet arī notika aktīva pieredzes apmaiņa, kuras laikā asociācijas vadība un dalībvalstu pārstāvji sniedza ziņojumus par dažādiem aktuāliem jautājumiem. To skaitā: ģeotelpisko datu loma klimata politikas īstenošanas atbalstam, reaģēšanai uz katastrofām, Eiropas zaļā kursa (Green Deal) datu telpas izveidei. Asamblejā tika informēts par dažādām inovācijām, to skaitā par mākslīgā intelekta ieviešanu ģeotelpisko datu jomā un tā pārvaldību, “digitālajiem dvīņiem”. 

Ģenerālās asamblejas dalībniekus uzrunāja arī aģentūras ģenerāldirektors Mārtiņš Liberts, informējot par nākamo “EuroGeographics” Ģenerālo asambleju, kas 2025. gada maijā notiks Rīgā.

Asamblejas laikā tika ievēlēts jauns asociācijas prezidents, par to kļuva Slovēnijas nacionālā ģeodēzijas un kartēšanas dienesta vadītājs Tomaz Petek, kā arī četri jauni valdes locekļi, kuru skaitā ir arī Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ģenerāldirektors Mārtiņš Liberts.

Informācija par “EuroGeographics” pieejama tīmekļa vietnē https://eurogeographics.org.

Liberts_asambleja