NKG prezidija tikšanās Oslo, Norvēģijā

18.12.2023
Ģeodēzija
Pasākumi
Information prepared by
Ivars Liepiņš, Ģeodēzijas departaments

Laikā no 29. - 30. novembrim Ģeodēzijas departamenta direktors, kas pilda arī NKG sekretāra pienākumus, Ivars Liepiņš piedalījās Kartverket rīkotajā NKG prezidija sanāksmē Oslo, Norvēģijā. 

Prezidijā plaši un detāli izskatīti darba grupu progresa ziņojumi, problēmu jautājumi, kā arī uzsākta diskusija par nākotnē nepieciešamām darba grupām. Ievērojot ritmu, ka gadā notiek viena sapulce attālināti un viena klātienē, šajā klātienes sapulcē ilgāks laiks tika atvēlēts nacionāliem ziņojumiem gan no valsts pārvaldes, gan zinātnes puses. Dānija un Somija pabeigušas jaunos augstumu pārrēķinu modeļus, tādejādi raisot diskusiju par to kādā formātā šie modeļi sniedzami un kāda ir piekļuve tiem.

Uzklausīts Islandes kolēģu ziņojums par gatavošanos NKG zinātnes nedēļai, kas notiks no 12. - 14. martam 2024. gadā Reikjavīkā ar konferences nosaukumu "Geodesy Redefined? - Quantum & AI Insights" visi NKG darba un nacionālo grupu dalībnieki aicināti piedalīties, lai vienādotu izpratni par notiekošo dažādās darba grupās un kopējo tendenci.

2022. gadā pieņemto NKG statūtu izmaiņu izprašana, pielietošana un interpretācija izklāstīta no katras dalībvalsts pēc tam, kad tika prezentēta Latvijas nacionāla grupa un tās statūti. Svarīgi saprast kā tiek veidots NKG nacionālo biedru saraksts, lai nebūtu diskriminējošas attieksmes personisku iemeslu dēļ. Svarīgi veikt valstīs iekšēju NKG reklamēšanu un darbības izskaidrošanu.

Atbilstoši NKG 2022. gada Ģenerālās asamblejas rezolūcijai Nr. 5 par NKG Apbalvojuma izveidi NKG prezidijā izveidota neliela darba grupa, kas, izanalizējot NKG darba grupu piedāvājumus, pašlaik uztur viedokli par divu apbalvojumu izveidi vienu NKG Jaunais zinātnieks, otru NKG Ilglaicīga darbība. Tālāk noritēs darbs noteikumu izveidei, lai 2025. gada Vasaras skolā Igaunijā varētu pasniegt pirmo apbalvojumu, ja būs atbilstošs kandidāts.