LĢIA atbalsta Latvijas Lielo talku

02.05.2019
Pasākumi
Information prepared by
Informācijas un pakalpojumu nodaļa

Tradicionāli Latvijā pavasarī notiek Lielā talka, kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā un labiekārtošanā.

Tika labiekārtota LĢIA teritorija, tai skaitā žoga krāsošana, puķu stādīšana, koku zaru apgriešana u.c., radot darbinieku saliedētību un pozitīvismu.