Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra saņem “LATA gada balvu 2022”

19.05.2023
Pasākumi
Information prepared by
Valdis Bērziņš

2023. gada 11. maijā notika Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) konference “Atvērto datu koplietošana, sadarbspēja, kiberdrošība”. Konferences diskusijā “Kiberdrošība atvērtā kodā” piedalījās arī Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pārstāvji - ģenerāldirektora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos Valdis Bērziņš un vecākais eksperts IKT jautājumos Ilmārs Pužulis.

LATA rīkotās konferences izskaņā speciālā ceremonijā tika pasniegtas balvas par ieguldījumu 2022. gadā atvērto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā un to popularizēšanā. 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra kategorijā “Atvērtākais risinājums” ieguva galveno balvu - par globālās pozicionēšanas bāzes stacijas sistēma "LatPos", kas nodrošina iespēju lietotāja globālās pozicionēšanas uztvērējam noteikt koordinātas ar divu centimetru precizitāti reālajā laikā. 

Konferences ierakstu varat skatīt: https://www.lata.org.lv/post/piedalies-tehnolo%C4%A3iju-konferenc%C4%93-atv%C4%93rto-datu-koplieto%C5%A1ana-sadarbsp%C4%93ja-kiberdro%C5%A1%C4%ABba 

Valdis Bērziņš saņem LATA balvu