Ģeodēzistu diena

Ģeodēzija
Pasākumi
Information prepared by
Ivars Liepiņš

Latvijas Ģeotelpiskā informācijas aģentūra 28. martā Latvijas Kara muzejā sniedza atskatu par padarīto Ģeodēzijas jomā 2017. gadā un tuvākās nākotnes plāniem nozares pārstāvjiem.

Pirmais ziņojums bija par Aktivitātēm Ģeodēzijas jomā 2017. gadā un plāniem 2018. gadā. Sekoja ziņojumi par VĢTDB pilnveidi un darbu ar plānojumu dokumentāciju un par problēmu jautājumiem ar Vietējo ģeodēzisko tīklu. Izklāstītas izmaiņas LatPos darbībā 2017. gadā. Sniegts detāls ieskats Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas un sakārtošanas darbos 2017. gadā. Ģeodēzistu dienu noslēdza ziņojums par 2. klases nivelēšanas rezultātiem un 1. klases atjaunošanu Daugavpilī.

Ģeodēzistu dienā sniegtie ziņojumi pieejami LĢIA Produktu un pakalpojumu mājas lapā sadaļā Ģeodēzija/Ģeodēzistu diena 2018.

Ģeodēzistu diena kļuvusi par ikgadēju pasākumā, kurā Latvijas Ģeotelpiskā informācijas aģentūra informē nozari par padarīto ģeodēzijas jomā.

 

Informāciju sagatavoja:
Ivars Liepiņš
LĢIA Ģeodēzijas nodaļas vadītājs
+371 26165678