Ēnu diena Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā

09.04.2024
Kartogrāfija
Ģeodēzija
Tālizpēte
Information prepared by
Kartogrāfijas departamenta direktors Andris Zelmanis

2024. gada 4. aprīlī visā Latvijā norisinājās “Ēnu diena” un tās ietvaros Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā (LĢIA) Rīgā, Talsos, Liepājā un Valmierā viesojās 22 skolēni, kas “ēnoja” 6 amatus, tostarp, kartogrāfa, leksikogrāfa, ģeodēzijas inženiera, fotogrammetrijas inženiera, ģeoinformātikas inženiera un poligrāfijas specialistu amatus.

Rīgā "ēnot" Kartogrāfijas departamenta kartogrāfa amatu ieradās 4 skolēni: Armands Mikuts no Ogres 1. vidusskolas 7. klases, Renārs Vanags no Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzijas 11. klases, Artemijs Gusarovs no Rīgas Baltmuižas pamatskolas 8. klases un Enija Elksne no Carnikavas pamatskolas 7. klases.
Zinātkārie skolnieki tika iepazīstināti ar Kartogrāfijas departamenta darbu, uzdevumiem un ražotajām kartēm. Tika vēroti topogrāfiskā plāna M 1:2000 darba etapi, lauku dešifrēšanas un korektūras izdrukas. Tika izmēģināta roka arī plāna zīmēšanā. Bija arī ekskursija uz LĢIA tipogrāfiju, kur notiek karšu poligrāfiska iespiešana.
Skolēni uzzināja daudz interesanta un iepriekš nedzirdēta par kartogrāfiju un dažāda veida kartēm. Tas raisīja virkni jautājumu, saņemot speciālistu atbildes un profesionālus skaidrojumus. Atvadoties, "ēnotājiem" tika uzdāvinātas prezentāciju kartes un suvenīri.

Kartogrāfijas departamenta Ziemeļu nodaļā Valmierā kartogrāfa ēnā iejutās Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas 7. klases  skolnieks Toms Kreišmanis. Sākumā ēnotājs tika iepazīstināts ar LĢIA darbības jomu un tās produktiem. Ēnotājs izmēģināja “savu roku” ArcGIS programmā. Ļoti labi atpazina objektus ortofotokartē. Iepazinās ar digitālo augstuma modeli. Nobeigumā ēnotājs izdrukāja savu sazīmēto karti, bija priecīgs par padarīto darbu un jaunām iegūtām zināšanām par kartogrāfa profesiju.

7. klases  skolnieks Toms Kreišmanis

Kartogrāfijas departamenta Rietumu nodaļas Liepājas biroju ”Ēnu dienas” ietvaros apmeklēja Liepājas 10. klases skolēns Markuss Tarabans, kurš ēnoja kartogrāfa amatu. Sākumā tika nedaudz izstāstīts par iestādi – pakļautību un darbības sfērām. Turpinājumā nodaļas kartogrāfe pastāstīja par topogrāfiskā plāna M 1:2000 izgatavošanas programmu OpenCitiesMap, kartes sagatavošana procesiem, lietas saturu. Turpinājumā skolnieks vēroja kartes izgatavošanas gaitu. Tika parādītas dažādas kartes situācijas – vieglākās un sarežģītākās. Ēnotājs uzdeva sevis interesējošos jautājumus. Tāpat skolnieks tika iepazīstināts arī ar topogrāfiskās kartes M1:10 000 izgatavošanas programmu ArcGIS, parādīti kartes izgatavošanas procesi, pastāstīts par lauku darbos satopamām situācijām, izmantojamajiem instrumentiem. Nobeigumā ēnotājam tika uzdāvinātas vairākas tipogrāfijā iespiestās kartes, LĢIA bukleti un izdrukas.

Kartogrāfijas departamenta Rietumu nodaļas Talsu birojā kartogrāfu ēnoja Talsu 2. vidusskolas 6. klases skolnieks Danijs Daniels Druļķalns. Vizīte sākās ar iepazīšanās video noskatīšanos par Aģentūru, tika parādītas dažas prezentācijas. Skolnieks tika iepazīstināts ar Aģentūras mājas lapu, Karšu pārlūku, iedoti uzskates materiāli (aģentūras bukletus, topogrāfiskās kartes izdruka, kura paredzēta lauku darbu veikšanai).  Tika iepazīstināts ar ArcGIS programmu, pats mēģināja izveidot kartes elementus. To darīt patika. Noslēgumā kopā ar kartogrāfiem devās lauka darbos Talsu pilsētas teritorijā.  Danijs bija sagatavojis jautājumus, kā arī pasākumā gaitā uzdeva sev interesējošos jautājumus par kartogrāfa darbu. “Ēnu dienas” pasākums izdevās pilnā mērā.

Kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorijā uz leksikogrāfa amata "ēnošanu" bija ieradusies Rīgas Anniņmuižas vidusskolas 12. klases skolniece Veronika Kiseļeva. Veronika vispirms iepazinās ar Kartogrāfijas departamenta darbu un kartogrāfa profesiju. Toponīmikas laboratorijā skolniece redzēja, kā strādā ar Vietvārdu datubāzi, kādas ir iespējas meklēt informāciju, kā ieraksti tiek rediģēti, kā tiek zīmētas objektu ģeometrijas. Kādos avotos var sameklēt vajadzīgo informāciju par objekta atrašanās vietu, ja ir zināms nosaukums un aptuvens vietas apraksts. "Ēnotāja" iepriekš bija apskatījusi publiski pieejamo Vietvārdu datubāzi, tāpēc uzdeva ieinteresētus jautājumus, ļoti rūpīgi pamēģināja uzzīmēt objekta laukumu. Veronikai tika pastāstīts par starptautisko sadarbību vietvārdu jomā, parādītas Toponīmikas laboratorijā sagatavotās vietvārdu vārdnīcas, divas no tām noslēgumā tika uzdāvinātas. Skolniece atzina, ka ir uzzinājusi daudz interesanta un vērtīga  par 2 nozarēm - kartogrāfiju un toponīmiku, cerams, ka zināšanas varēs pielietot praksē, apceļojot tuvāko Rīgas apkārtni.

Ģeodēzijas departamenta ģeodēzijas inženiera amata “ēnošana” šogad bija ļoti kupli apmeklēta. Tās kopā bija astoņas “ēnas” no Mārupes, Rīgas un Jelgavas izglītības iestādēm – Alekss Bukšis-Haberkorns, Jēkabs Jurgensons, Matīss Rubenis, Sintija Gaile, Olafs Ozols, Kaspars Staļģevics, Mariss Šmelds, Gustavs Šaicāns. “Ēnas” iepazinās ar ģeodēzijas inženiera ikdienas darba specifiku un UNESCO Pasaules mantojumu Strūves ģeodēzisko loku. Praktiski veica novērojumus ar globālo pozicionēšanu reālā laikā un tahimetriskos mērījumus augstuma un attāluma noteikšanai. Ēnotāji aktīvi un ieinteresēti iesaistījās darbos un uzdeva jautājumus.

Par ĢIS un IKT nodaļas ģeoinformātikas inženiera amata “ēnu” kļuva Edgars Trofimovs no Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-liceja 10. klases un Jēkabs Apinis no Rīgas Juglas vidusskolas 10. klases. Viņi tika iepazīstināti ar Aģentūras struktūru un darbības veidiem. Uzzināja par ģeodēzisko, kartogrāfisko un tālizpētes darbu specifiku. Tika veidota sapratne par  datu struktūra – punkts, līnija, laukums un kādus parametrus tur var iekļaut, dažādu karšu projekciju izmantošana internetpārlūkos. Tika parādītas sastopamās topoloģijas kļūdas horizontāļu datos.

Tālizpētes nodaļā fotogrammetrijas inženiera amatu “ēnot” bija ieradušās divas ēnas – Jana Mekša no Olaines 2. vidusskolas 6. klases un Laima Rēvalde no Rīgas Teikas vidusskolas 5. klases. Jana ēnoja Augstumu modeļu daļā, kur ieguva informāciju par aerolāzerskenēšanas datu ieguvi, apstrādi un iegūstajamajiem produktiem. Izmēģināja roku manuālajā aerolāzerskenšanas datu apstrādē. Papildus apskatīja kā notiek zemūdens datu ieguve un kā tiek veidotas dziļumkartes . Laima Ortofoto daļā iepazinās ar Aģentūras esošajiem un lietotajiem droniem. Interesēja tieši tehniskās lietas - iebūvētie sensori, vadības kontroliera uzbūve, savienojums starp dronu un kontrolieri. Tika apskatīta iegūto datu pielietošana, pēcapstrāde. Pasākuma noslēgumā Aģentūras pagalmā tika demonstrēts īss drona lidojums ar bilžu uzņemšanu.

Tipogrāfijā “Latvijas karte” poligrāfijas ražošanas tehniķi “ēnoja” Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas 7. un 8. klašu audzēkņi Lotte Turka un Frederiks Djačenko. Jaunieši tika iepazīstināti ar tipogrāfijas darba ikdienu, dažādo tehniku, un viņi varēja paši izmēģināt dažu pēcapstrādes procesu veikšanu.