Ēnu diena Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā

24.02.2019
Pasākumi
Information prepared by
Andris Zelmanis
LĢIA kartogrāfijas departamenta direktors

Šogad Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā (LĢIA) Rīgā un tās reģionālajās nodaļās Valmierā un Rēzeknē viesojās 13 skolēni, kas “ēnoja” 6 amatus, tostarp, Kartogrāfijas departamenta direktoru, Toponīmikas laboratorijas vadītāju, Tālizpētes nodaļas vadītāju, Austrumu nodaļas vadītāju, kartogrāfu un ģeoinformātikas inženieri.

Rīgā "ēnot" Kartogrāfijas departamenta direktoru Andri Zelmani ieradās 4 skolēni: Gustavs Beķers no Ikšķiles vidusskolas 6. klases, Adrians Dārznieks no Rīgas 64. vidusskolas 9. klases, Mareks Semanis no Ozolnieku vidusskolas 8. klases un Helēna Elksne no Rīgas angļu ģimnāzijas 8. klases.

A. Zelmanis zinātkāros apmeklētājus iepazīstināja ar Aģentūras un sava departamenta darbu, uzdevumiem un produktiem. Notika ekskursija pa LĢIA struktūrvienībām, kur skolēni vēroja kartogrāfu, fotogrammetristu un toponīmiķu darba procesus, darba vidi un tehnisko nodrošinājumu. Bija arī ekskursija uz LĢIA tipogrāfiju, kur notiek karšu poligrāfiska iespiešana.

Skolēni uzzināja daudz interesanta un iepriekš nedzirdēta par ģeodēziju, kartogrāfiju un dažāda veida kartēm. Tas raisīja virkni jautājumu, saņemot speciālistu atbildes un profesionālus skaidrojumus. Atvadoties "ēnotājiem" tika uzdāvinātas prezentāciju kartes un LĢIA kalendāri.

Kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorijas vadītāju Vitu Strautnieci “ēnoja” Linda Alsiņa no Jelgavas valsts ģimnāzijas 10. klases. “Ēna” iepazinās ar LĢIA darbu kopumā, bet padziļināti - ar Toponīmikas laboratorijas darbu. Tika aplūkoti visi leksikogrāfu darba virzieni, kā arī izmēģināta ierakstu rediģēšana Vietvārdu datubāzē. Par redzēto un piedzīvoto Linda gatavos prezentāciju. 

Tālizpētes nodaļas vadītāju Pēteri Pētersonu “Ēnu dienā” šogad apmeklēja Linda Ikstiņa no Rīgas Teikas vidusskolas 11. klases un Kristaps Dūda no Jelgavas Valsts ģimnāzijas 10. klases. Abi skolnieki tika iepazīstināti ar fotogrammetrista profesijā veiktajiem uzdevumiem un pieejamajiem informācijas avotiem (satelīta attēli, aerolāzerskenēšanas un aerofotografēšanas dati). Kopā paveica arī praktisku darbu ar bezpilota lidaparātu, kura laikā tika veikta aerofotografēšana. Skolnieki pievienojās arī ekskursijai pa LĢIA, kur iepazinās arī ar kartogrāfu un tipogrāfijas darbu.

ĢIS un IKT nodaļas Telpisko datu administrēšanas un kontroles daļas ģeoinformātikas inženieri Viktoriju Mališevu “ēnoja” Reinis Mažis no Mārupes vidusskolas 11. klases. Sākotnēji Reinis tika iepazīstināts par LĢIA kopumā - darbības virzieniem, produktiem, karšu pārlūku, karšu ražošanas procesiem. Tika noskaidrots, kā ražo ortofoto karti, kādi ir tās pārbaudes procesi un kādas kļūdas var rasties. Tika aplūkoti digitālie reljefa un virsmas modeļi, skaidrojot atšķirības un fiksētās kļūdas modeļos. Reinim bija interesanti uzzināt, ko vispār var redzēt modeļos - pilskalnus, sauszemes kāpas, ierakumus, karjerus, kūdras izstrādes vietas, kā arī upju senlejas un vecās tecēšanas vietas. Iepazinās arī ar ĢIS nodaļas darbu, kur uzzināja par esošajiem un nākotnes projektiem. 

Kartogrāfijas departamenta Austrumu nodaļas vadītāju Andru Zubko-Melni “ēnot” ieradās Zuzanna Čigāne no Rēzeknes sākumskolas 5. klases un Klinta Krišjāne no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 11. klases. Ēnu mērķis bija iepazīt kartogrāfa darba ikdienu. Dienas gaitā Klinta un Zuzanna iepazinās ar kartogrāfa ikdienu, uzzināja, ar ko nodarbojas nodaļas vadītājs, kā arī ieguva zināšanas par LĢIA darbu kopumā, tās piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, kurus veic aģentūras darbinieki. Tāpat iepazinās ar Latvijas topogrāfiskās kartes mērogā 1:2 000 un 1:10 000 ražošanas procesiem un arī paši mēģināja iejusties kartogrāfa ikdienas darbā, un izzināja Karšu Pārlūka iespējas.

Kartogrāfijas departamenta Ziemeļu nodaļas vadītāja Sanita Beriņa nodrošināja kartogrāfa amata “ēnošanu” un Valmierā viesojās 3 „ēnas”: Reneta Brente-Mieze no Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 7. klases, Rūta Luīza Lazdiska no Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 8. klases un Amālija Vatulina no pamatskolas “Universum” 8. klases. Sākumā ēnotāji tika iepazīstināti ar LĢIA produktiem un pakalpojumiem. Tika prezentēts Karšu pārlūks, kurā saskatāmi pamatdati Latvijas teritorija,i un ir iespēja veikt dažādas darbības, pielietojot rīkjoslas. Skolnieki noskatījās īsfilmu par aģentūru. Ēnotāji izmēģināja iejusties kartogrāfa darbā, iepazinās ar topogrāfiskās kartes mēroga 1:2 000 un 1:10 000 sagatavošanas un aktualizēšanas procesiem. Paši izmēģināja ”savu roku” karšu kamerālajā dešifrēšanā , izmantojot BentleyMap un ArcGIS programmas. Ēnotāji tika aizvesti lauku darbos Valmieras teritorijā, mēģinot atrast objektus kartē un dabā vienlaicīgi. Ēnotāji bija ļoti ieinteresēti, zinātkāri un atsaucīgi.