DLM Foruma biedru sanāksme Briselē

11.06.2024
Pasākumi
Information prepared by
Ģeotelpiskās informācijas un pārvaldes dokumentu arhīva vadītāja Sanita Krūmiņa

2024. gada 27. un 28. maijā  Briselē norisinājās DLM (Document Lifecycle Management) Foruma biedru sanāksme, kurā piedalījās arī Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras  (LĢIA) pārstāvji. DLM Forums ir kopiena, kas apvieno  publiskos arhīvus un personu grupas, kuras ir ieinteresētas arhīvu, ierakstu un informācijas pārvaldībā visā Eiropas Savienībā. Dalība ir atvērta visiem interesentiem. LĢIA ir foruma biedrs kopš 2023. gada. DLM Forumā no Latvijas piedalās arī Latvijas Nacionālais arhīvs.
Šīs sanāksmes galvenā tēma bija “Eiropas digitālās desmitgades arhivēšana”, kur aplūkoja kā digitālais laikmets ir ietekmējis dokumentu un materiālu arhivēšanu gan no praktiskās, gan teorētiskās puses. Liels uzsvars tika likts uz to kādas ir šī brīža iespējas piekļūt šādai informācijai – ko vēlās lietotāji un kādas ir iestāžu iespējas. Arhīvi, iestādes un kompānijas demonstrēja savus jaunākos sasniegumus, iestrādes un idejas digitalizācijas attīstīšanai, organizētas un pieejamas datu struktūras izveidei. Atsevišķa sanāksmes daļa bija saistītā ar mākslīga intelekta pielietošanu arhivēšanā. Apskatot tā potenciālos pielietojumus un jau reālus piemērus, kā, piemēram, video subtitru un aprakstu veidošanā, vārdu atpazīšanā, datu infrastruktūru uzturēšanā un pilnveidošanā. 
Sanāksmes otrajā diena (28. maijā), atsevišķā seminārā, kas saistīts tieši ar ģeotelpisko datu saglabāšanu, LĢIA Ģeotelpiskās informācijas un pārvaldes dokumentu arhīva vadītāja S.Krūmiņa un Tālizpētes nodaļas vadītājs I.Bergmanis uzstājās ar prezentāciju “LĢIA Ģeotelpiskā mantojuma digitalizācijas projekts”, kuras laikā informēja klātesošos, par ģeotelpiskajiem materiāliem, kas atrodami Aģentūras arhīvā un  kā norisinās to digitalizēšana – apjomi, sasniegumi, problēmas. 

DLM sanāksme

29. maijā atsevišķi no DLM Foruma sanāksmes notika arī E-ARK (European Archival Records and Knowledge Preservation) projekta 10 gadu pastāvēšanas pasākums. E-ARK projekta mērķis ir risināt virkni problēmu, kas saistītas ar neatkarīgām lietvedības tehnoloģijām, sistēmām un praksi, starptautiski pieejamu arhīvu attīstību, nodrošinot tehniskās specifikācijas un rīkus, izstrādājot integrētu arhivēšanas infrastruktūru, demonstrējot uzlabotu pieejamību, piekļuvi un izmantošanu visas Eiropas līmenī. Šī pasākumam galvenais mērķis bija atskatīties uz pirmajiem projekta 10 gadiem, sasniegtajiem rezultātiem, izaicinājumiem un paskatīties, kas projektu gaida nākotnē. Pārstāvji no dažādām Eiropas valstīm prezentēja kā, izmantojot projekta specifikācijas un idejas, tās tiek integrētas ikdienas darbos vai arī veidotajos produktos. 
Noderīgas saites: 
https://www.dlmforum.eu 
https://www.eark-project.com
https://www.arhivi.gov.lv