Dibināta Ziemeļvalstu ģeodēzijas komisijas Latvijas nacionālā grupa

01.11.2023
Ģeodēzija
Pasākumi
Information prepared by
Ģeodēzijas departaments

Ziemeļvalstu ģeodēzijas komisija (Nordic Geodetic Commission) (turpmāk - NKG), ir ģeodēzistu sadarbības platforma. Tā dibināta 1953. gadā ar mērķi apvienot zinātniekus un valsts pārvaldes darbiniekus, lai izstrādātu augstas precizitātes ģeodēziskos risinājumus nacionālo ģeodēzisko atskaites sistēmu uzturēšanai nākotnē.

Baltijas valstis NKG darbībā sāka piedalīties jau no 1991. gada, savukārt 2018. gadā novērotāju statusā sāka darboties arī NKG Prezidijā. 2022. gadā, pateicoties Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pūlēm, Igaunija, Latvija un Lietuva kļuva par pilntiesīgiem NKG biedriem. Šobrīd NKG kodolu veido Ziemeļvalstu un Baltijas valstu biedri, cieša sadarbība tiek izvērsta ar Vācijas, Polijas un Nīderlandes kolēģiem. 

NKG dalībvalstu nacionālo grupu izveides mērķis ir atvieglot un paplašināt speciālistu sadarbību dalībvalstīs un to starpā gan valsts pārvaldes, gan zinātnes pārstāvju līmenī. Kā pirmā nacionālā grupa dibināta Latvijā.

Pašlaik NKG darbojas četras darba grupas (Ģeodinamika, Augstumi un ģeoīds, Globālā pozicionēšana, Atskaites sistēmas), un prezidijs, kas koordinē NKG darbību kopumā. Darba grupas dod iespējas strādāt līdzās un smelties pieredzi no vadošajiem ģeodēzijas speciālistiem Ziemeļeiropā. Topošajiem zinātniekiem regulāri tiek organizētas vasaras skolas, kur lekciju, praktisko darbu un lauka ekspedīciju formātā tiek iepazītas jaunākās metodes pasaules līmeņa speciālistu vadībā. Pēdējā vasaras skolā tika apgūta glacioizostatiskās kompensācijas modelēšana. Reizi četros gados tiek organizēta Zinātnes nedēļa Islandē. Pierādot sevi sadarbības projektos, speciālistiem paveras plašākas darba un viesizglītības iespējas. 

NKG_vasarasskola_2

Vasaras skolas dalībnieki pie Zviedrijas Zemes dienesta ēkas.  Foto: SCAR 2019, Omstedt 2017.

Celsija iezis_Omstedt

Celsija jeb roņu iezis, uz kura jūras līmeņa novērojumi veikti kopš 1731. gada. Foto: SCAR 2019, Omstedt 2017.

NKG_vasarasskola_1

Lauka ekspedīcija ledus laikmeta jūras krastā, kurš mūsdienās atrodas aptuveni 200m v.j.l. Foto: SCAR 2019, Omstedt 2017.

Ģeozinātņu vidē NKG tiek vērtēts kā viens no veiksmīgākajiem starptautiskās zinātniskās sadarbības piemēriem. Līdz šim, NKG realizējusi vairākus akadēmiski un tautsaimnieciski nozīmīgus reģionālus projektus – reģionālais kvaziģeoīda modelis NKG2014, Zemes vertikālo kustību modelis NKG2016LU, trīs dimensionālais paātrinājuma modelis BIFROST2015. NKG speciālisti uzņemas līderu lomu arī projektu izstrādēs ārpus NKG – piemēram, Baltijas jūras dziļumu kartēšanas BSCD2000, Zemes polu tālizpētes projektā  POLENET un citos.

Bi

Viens no BIFROST telpiskiem koordinātu izmaiņu modeļiem. 

NKGwg_2023

NKG darba grupu tikšanās, 2023. gads, Aalto, Somija.

2022. gadā Kopenhāgenā, Dānijā notikušajā ģenerālasamblejā  nolemts, ka turpmāk visi NKG biedri piederēs pie vienas no jaundibināmajām nacionālajām grupām. 2023. gada 26. septembrī Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedrā notikušajā dibināšanas sēdē kā pirmā NKG ietvaros dibināta Latvijas nacionālā grupa (saīsināti NKG LNG).

Nacionālās grupas mērķi un uzdevumi ir: 

  • Informēt Latvijas ģeodēzijas sabiedrību par NKG aktivitātēm un iespējām, ko sniedz dalība darba grupās;
  • Koordinēt jauno biedru piesaisti darba grupām un informācijas plūsmu starp prezidiju un ģeodēzistu;
  • Deleģēt nacionālās grupas biedrus dalībvalsts pārstāvniecībai NKG prezidijā;
  • Organizēt grupas valstī notiekošās NKG ģenerālasamblejas un darba grupu sanāksmes.

NKG LNG dibinātāju vidū ir darba grupās aktīvie biedri, kā arī vadošo Latvijas universitāšu mācībspēki. Divi no NKG LNG dibinātājbiedriem – Ivars Liepiņš (Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra) un Jānis Kaminskis (Rīgas Tehniskā universitāte) – darbojas NKG prezidijā kā valsts pārstāvji.

NKG_GA

NKG biedri 2022. g. ģenerālasamblejas laikā, Kopenhāgena, Dānija.

Par NKG LNG biedru var kļūt jebkurš Latvijā dzīvojošs, ar ģeodēziju saistīts zinātnieks, valsts pārvaldes darbinieks, students vai vienkārši ģeomīlis, kurš aizpildītu un elektroniski parakstītu, NKG LNG priekšsēdētājam adresētu, iesniegumu nosūta uz NKGLVNG@gmail.com. NKG LNG sēdes ir atvērtas, un tās var apmeklēt arī interesenti, kas nav biedri. Ar nacionālās grupas nolikumu var iepazīties šeit.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir pārstāvēta visās NKG grupās un aktivitātēs. NKG kā komunikācijas platforma Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra kalpojusi vairāku starptautisko projektu izstrādei, kā arī ģeodēziskās infrastruktūras izveides un uzturēšanas mērķiem.

Par LNG priekšsēdētāju ievēlēts Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieks gravimetrijas speciālists Vents Zuševics.